نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: مسعود عجمی & سامان تبریی    | طبقه بندی: خودرو های ایرانی،     | نظرات()