نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 دی 1388    | توسط: مسعود عجمی & سامان تبریی    | طبقه بندی: دوج Dodge، --- خودرو های آمریکایی،     | نظرات()